Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

Cut
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun vialexxie lexxie
Cut

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viatout tout
Cut
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber

May 24 2017

Cut
6201 129c
Reposted fromcarol91 carol91 viacrux crux

May 22 2017

Cut
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viaPauliora Pauliora
Memories warm you up from the inside. But they also tear you apart.
— Haruki Murakami, Kafka on the Shore. (via hellish-daddy)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaiblameyou iblameyou
Cut
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów. 
Reposted fromlovvie lovvie viaginger-gato ginger-gato

May 04 2017

Cut

May 03 2017

Cut
Ciągle słyszę o młodszych koleżankach: "taka ładna, a sama". Jakby bycie samemu było okropne. Uważam, że nie ma co wiązać się z byle kim. Namawiam wszystkie panie, by zamiast jeść z podłogi brudną kanapkę, napiły się wody i poczekały na smaczny obiad.
— Hanna Bakuła
Reposted frommefir mefir viatrustworthy trustworthy
Cut
4674 fc83 500
Reposted fromverronique verronique viathereisnolove thereisnolove
3500 ede6 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagronsaker gronsaker
Cut
3105 d566 500
Reposted fromstrzepy strzepy viaaynis aynis
Cut
Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego tak kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viagosiuuaam16 gosiuuaam16
Cut
Cut
Cut

May 02 2017

Cut
Juniper Fox
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaginger-gato ginger-gato
No one is ever busy. It’s matter of priorities. Don’t keep him on the top of the list when you’re not even in their list.
askpristin 
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl