Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

Cut
Cut
Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na dnie butelki. Ale przecież nie o to chodzi. Do dna butelki dociera się po to, żeby zapomnieć, jakie było pytanie.
— C.J. Tudor - "Kredziarz"
6444 c2ae
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacelebration celebration
Cut
9010 22d0
Reposted fromkarahippie karahippie viaAgnya Agnya
Cut
Właściwy mężczyzna zapragnie dać ci więcej niż możesz sobie wyobrazić. Ten niewłaściwy nie dostrzeże, że jesteś warta wszystkiego. 
— wróć, proszę.
Reposted fromyourhabit yourhabit viamalinowowa malinowowa
Cut
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Reposted frommodliszka modliszka viaAgnya Agnya
Cut
Cut

Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych.

— "Look Beautifully"
Reposted fromnatelle natelle viamaybeyou-xx maybeyou-xx

May 13 2018

Cut
Pewna starsza kobieta zapytana o to jak to właściwie jest z tą miłością, odpowiedziała, że najbardziej kochamy nie tych, z którymi jesteśmy, lecz tych którzy są gdzieś obok. 
— nefretete23.soup.io
Cut
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— jakoś tak by to było
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viasurrealistyczna surrealistyczna

May 11 2018

Cut
7450 27d2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyfavourite myfavourite
Cut
There’s a Spanish proverb,“ he said, "that’s always fascinated me. "Take what you want and pay for it, says God.’” “I don’t believe in God,” Daniel said, “but that principle seems, to me, to have a divinity of its own; a kind of blazing purity. What could be simpler, or more crucial? You can have anything you want, as long as you accept that there is a price and that you will have to pay it.
— Tana French
Reposted fromverronique verronique viamadamemonroe madamemonroe
Cut
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaAgnya Agnya

May 09 2018

Cut
 To, co Cię dręczy, zakopujesz głęboko i myślisz, że tego nie ma. To czemu nie śpisz? 
— K. T. Nowak
Reposted fromlovvie lovvie viaAgnya Agnya

April 02 2018

Cut
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. 
Tak mówi wiosna
— Pawlikowska
Cut
Pierwszy podmuch wiosny budzi lęk.
Porcja ciepłych złudzeń przenika do serc.
— Coma; Daleka droga do domu
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaAgnya Agnya
Cut
Reposted fromAgnya Agnya
Cut
2238 1293
Reposted fromkarahippie karahippie vialottee lottee
Cut
1730 c4d6 500
via Żurnalista.pl
Reposted fromnutt nutt vialottee lottee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl