Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

Cut
2149 9f03 500
Reposted from777727772 777727772 viafoodforsoul foodforsoul

February 04 2018

Cut
2960 5557
Reposted fromEtnigos Etnigos viaFuel Fuel

January 30 2018

Cut
4869 e61c
Reposted fromdusielecc dusielecc vialookbook lookbook
Cut
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic vialouve louve

January 28 2018

Cut
Mówią, że przeszłość jest już za nami. Ale to nie prawda - przeszłość jest w nas. Uczyniła nas tym, kim jesteśmy dziś.
— Regina Brett, "Kochaj"
Reposted fromnivea nivea viasurrealistyczna surrealistyczna
Cut
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaredsth redsth

January 25 2018

Cut
Cut
Niewłaściwa osoba sprawia, że błagasz o uwagę, o czułość, miłość i zaangażowanie. Właściwa osoba daje Ci to wszystko, ponieważ Cię kocha.
— Sonya Parker
Cut
Kończy się styczeń a ja nie zdążyłam nawet spisać postanowień noworocznych. Czy to nie przerażające jak szybko upływa nam czas?
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaagta13 agta13
Cut
Reposted fromFlau Flau viaagta13 agta13
Cut
6250 c679
Reposted from777727772 777727772 viajustaperson justaperson

January 17 2018

Cut
Cut

January 15 2018

2356 377d 500

Cut

January 09 2018

Cut
Tak, seks jest radością. Pod warunkiem, że kochamy się tak, jak tego pragniemy, z tym z kim chcemy. Każda z nas ma w sobie wspaniałą kochankę. A życie jest zbyt krótkie, by nie kochać seksu.
— Ciemna strona kobiety

January 06 2018

Cut
Ludzie zapomną co mówisz, co robisz, ale nigdy nie zapomną tego, jak się przy Tobie czuli.
— ja i tak się boję, że zapomnisz
Cut
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
Cut

January 03 2018

Cut
Najtrudniej wyjaśnić, dlaczego nam się coś podoba, samo z siebie, szczerze i od razu. (Z tym, co nam się nie podoba, znacznie łatwiej.) Może dlatego, że kiedy tak właśnie  nam się podoba, to znaczy, że zgadza się nie z naszymi nawykami mody, estetyki i konwenansu, ale z naszymi uczuciami. Od uczuć trudniej nam się oderwać, niż od myśli, żeby je analizować. Bardziej jesteśmy uczuciami niż myślami. Te ostatnie zbyt często niezbyt są nasze.
— Sławomir Mrożek "Małe listy"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl