Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2017

3500 ede6 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagronsaker gronsaker
Cut
3105 d566 500
Reposted fromstrzepy strzepy viaaynis aynis
Cut
Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego tak kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viagosiuuaam16 gosiuuaam16
Cut
Cut
Cut

May 02 2017

Cut
Juniper Fox
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaginger-gato ginger-gato
No one is ever busy. It’s matter of priorities. Don’t keep him on the top of the list when you’re not even in their list.
askpristin 
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialexxie lexxie
Cut
- Chcę być twoja dzisiaj - powiedziała odchylając nagle głowę od poduszki. I to tak zwyczajnie, jakby powiedziała: - Słońce wschodzi. Las szumi. Płynie rzeka. - A ty chcesz?
Nachyliłem się i pocałowałem ją we włosy, bo cóż mogłem powiedzieć? To jakby cię pytali: - Chcesz żyć? - A ty byś powiedział: - Chcę. - To już bardziej należałoby się odpowiedzieć: - Nie, chcę umrzeć. - Żeby poczuć, jak boleśnie chce się żyć.
— Wiesław Myśliwski "Kamień na kamieniu"
Reposted fromhelven helven vialexxie lexxie

April 28 2017

Cut
3461 5e9b
Reposted fromsnowlake snowlake viaagta13 agta13
6512 1b3d 500
Cut
4018 e5e1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakrainakredek krainakredek
Cut

Słuchaj uważnie ludzi, gdy mówią o innych ludziach w Twojej obecności. W dokładnie ten sam sposób będą mówić o Tobie podczas Twojej nieobecności.
— !!!!

April 25 2017

Każdy człowiek zasługuje na pełną uwagę drugiego człowieka. Miłość nie jest zajęciem na pół etatu
— Erich Segal
(via blogfeather)

April 24 2017

Cut

April 23 2017

Cut
3630 4913
Cut
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
Cut
Ja zaś pragnęłabym upiększać życie - mówiła Ania w zamyśleniu - nie tyle chodzi mi o nauczanie ludzi, chociaż wiem, że to jest chyba najszlachetniejsze dążenie, ile o to, aby życie upływało im milej. Pragnę, aby dzięki mnie przeżyli jakąś radość... Radość, której by nie mogli zaznać gdyby mnie nie było na świecie.
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viazapachjasminu zapachjasminu
Cut
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Szymborska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl