Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

Cut
Kobieta to skomplikowane zjawisko i ważne jest nie tylko, jak wygląda, ale i jak się rusza, jak siada, stoi, mówi, podaje rękę, jaki ma ton głosu, jak pachnie, jaki roztacza wokół siebie klimat. Tandeta rzuca się w oczy, dobry gatunek przyciąga wzrok.
— Pola Raksa
Reposted fromflorentyna florentyna viafoodforsoul foodforsoul
8142 4588 500
Reposted fromyaboyizaya yaboyizaya viafoodforsoul foodforsoul

August 20 2017

Cut
Elegant Lady
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialookbook lookbook

August 18 2017

Cut
5221 d8e7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafashionglory fashionglory
Cut
4511 f809 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafashionglory fashionglory
9202 8d39 500
Reposted fromecto ecto viadontforgetme dontforgetme
6708 4681
Reposted fromzanetaqueell zanetaqueell

August 13 2017

Cut
4299 8ab0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyfavourite myfavourite

August 12 2017

Cut
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela vialajla lajla
Cut
Cut
Cut
3523 7fb8 500
Cut
Audrey Hepburn on the terrace of the Hotel Hassler, in Rome, with the telegram announcing her best-actress award, for The Nun’s Story, from the New York Film Critics Circle, 1960.
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viasurrealistyczna surrealistyczna

July 08 2017

Cut
Nie podoba mi się świat, gdzie "właściwe" zdarza się tak rzadko, że uważamy je za "uprzejmość".
— J.C.
Reposted fromcaramina caramina

July 02 2017

Cut
Później bywa zwykle za późno.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko vialexxie lexxie

June 22 2017

Cut
Reposted frommeem meem vialexxie lexxie

June 20 2017

Cut
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viafoodforsoul foodforsoul

June 19 2017

Cut
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl