Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

Cut
1935 7176 500
Reposted fromhormeza hormeza viazapachjasminu zapachjasminu
Cut
Nie mogę żyć dłużej w tym mieście. Nie mogę żyć dłużej bez Ciebie. Wczoraj o siódmej w wieczór już leżałem w łóżku, teraz dopiero co wstałem, a nie mogę powiedzieć, bym spał, ni też, bym czuwał, kamień jakiś mnie przywalił, kamień grobowy smutku, i jak zwierzę leżałem pod nim, nie mając siły ani do wstania, ani do myślenia. 
— Zygmunt Krasiński, Sto listów do Delfiny
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vialexxie lexxie
Cut
2974 3c22
Reposted fromretro-girl retro-girl vialexxie lexxie
Cut
Wszystko, czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu.
— George Addair
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaM-M M-M
5576 ce32 500
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viaensomme ensomme
Cut
Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromolakocie olakocie viafoodforsoul foodforsoul
Cut
4143 6dc1 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoodforsoul foodforsoul
Cut
1210 084b 500
Reposted fromslodziak slodziak
Cut
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
Cut
1330 e0d0 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods

June 13 2017

Cut
8558 a55b
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoodislove foodislove

June 11 2017

Cut
Cut

June 10 2017

Cut

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viafoodforsoul foodforsoul

June 09 2017

Cut

June 08 2017

Cut
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viainspirations inspirations

June 07 2017

Cut
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viafoodforsoul foodforsoul

June 04 2017

Cut
Rozbierz mnie,
z nieufności,
apatii
i niewiary,
z kombinezonu
zawiedzionych
pragnień,
bolesnej świadomości
nostalgii
i tęsknoty.

Rozbierz mnie tak,
bym została
jak byłam na początku.

Rozbierz...
— Dorota Lorenowicz

June 01 2017

1075 252d

groovergirl:

Our connection is undeniable ❥

Reposted fromamatore amatore viazoou zoou
Cut
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl